ÜRÜN KODU ÜRÜN ADI AKT襤F MADDE % AKT襤F KULLANIM YER襤 - AMACI - ORANI
M 85006 PE SL襤P OLEAM襤D 7 Ekstrüzyonda kayd覺r覺c覺 olarak % 1-3 kullan覺l覺r. 襤nce film çekilmesi ve film katmanlar覺n覺n kolay aç覺lmas覺n覺 salar.Daha düük s覺cakl覺k ve enerji ile ekstrüzyon yap覺l覺r.
M 85007 PP SL襤P ERUKAM襤D + OLEAM襤D 7
M 85011 PE SL襤P / ANT襤BLOK OLEAM襤D +SENTET襤K S襤L襤KA 10 Slip ve antiblok efektini birlikte almak için % 1-3 oran覺nda kullan覺l覺r.
M 85024 PE ANT襤BLOK SENTET襤K S襤L襤KA 5 Özellikle yaz aylar覺nda ince film iletmelerde rulolar覺n yeterli soumadan sar覺lmas覺 sonucu oluan bloklamay覺 önler. %1-4 oran覺nda kullan覺l覺r.
M 85025 PP ANT襤BLOK SENTET襤K S襤L襤KA 5
M 85031 PE ANT襤STAT襤K GMS 7 Plastik maddeler ilem s覺ras覺nda, kullan覺mda s羹rt羹nme nedeni ile statik elektrik y羹klenir. Bu da daha 癟ok toz tutmalar覺 ve otomatik ambalaj makinalar覺nda seri 癟al覺may覺 engeller.%1-3 oran覺nda kullan覺l覺r.
M 85033 PP ANT襤STAT襤K GMS 7
M 85091 PROSES 襤Y襤LET襤R襤C襤 (PPA) M襤KRON襤ZE TEFLON 3 Ekstr羹zyonda ekstruder i癟in homojen ergime, d羹羹k s羹rt羹nme ve 羹r羹nde d羹zg羹n y羹zey salar. Ekstruderin 繹l羹 b繹lgelerindeki yan覺klar覺 temizler, flim de 癟izgi ve bal覺k s覺rt覺 olumas覺n覺 繹nler.
M 85092 PROSES 襤Y襤LET襤R襤C襤 (PPA) M襤KRON襤ZE TEFLON 2
M 85022 PARLATICI OPT襤K BEYAZLATICI OPT襤CAL BRT. 3 Optik beyazlat覺c覺 özellikle beyaz filmlerde ve dier beyaz plastik parçalarda 覺覺k yans覺mas覺n覺 art覺rarak daha beyaz görünüm verir. % 1-2 kullan覺l覺r.Beyaz Masterbatch daha az kullan覺labilir
M 85023 PARLATICI OPT襤K BEYAZLATICI OPT襤CAL BRT. 2
M 85037 ANT襤OKS襤DAN MASTERBATCH ANT襤OKS襤DAN 10 Polimerin hava oksijeni ve UV etkisiyle, zamanla yap覺s覺n覺n, görünümünün bozulmas覺n覺, kullan覺m oran覺na endeksli olarak erteler.
M 85900 PE EFFAFLATIRICI MASTERBATCH - 1 Film ekstrüzyonunda, Rotasyonla kaplamada, ince c覺darl覺 enjeksiyonla kal覺plamada ve iirme kal覺plamada polietilen uygulamalar覺nda kullan覺l覺r. Pusluluu önledii için ambalajlanan ürünün albenisini art覺r覺r. % 1-3 kullan覺m覺 önerilir. Aktif maddeler ve ta覺y覺c覺 polimer g覺daya uygundur.
M 85915 PP EFFAFLATIRICI MASTERBATCH - 1 襤nce cidarl覺 Polipropilen enjeksiyon 羹r羹nlerinde 覺覺k ge癟irgenliini art覺r覺r. Plastik koli,覺r覺nga vb. Blow molding ie ve biberon gibi 羹r羹nlerde y羹ksek effafl覺k istenildiinde kullan覺l覺r. % 1 - 3 kullan覺m覺 繹nerilir. Aktif maddeler ve ta覺y覺c覺 polimer g覺daya uygundur.
M 85800 ANT襤GAS MASTERBATCH - 70 Granül imalat覺nda, nem al覺c覺 ve gaz giderici olarak kullan覺l覺r Özellikle, bask覺l覺 LDPE’den 2.kalite granül imalatlar覺nda s覺k yaanan hava problemini çözer. Kalsit kullan覺lan h覺覺r poet imalat覺nda da hava problemi yaand覺覺nda çözüm olur.
M 85027 PURGE MASTERBATCH - 50 Özellikle renk geçilerinde ekstruderlerde fire ve zaman kayb覺n覺 azaltmak için kullan覺l覺r. Ekstruder vidas覺n覺 h覺zl覺 temizler.
M 750000 ALEV GEC襤KT襤R襤C襤 MASTERBATCH HALOJEN 75 襤stenilen yanmazl覺k standart覺na göre kullan覺m alan覺 belirlenir.
M 85701 B襤ODEGRADABLE MASTERBATCH - 10 Ürünün doada k覺sa sürede çözünmesine yard覺mc覺 olur.
Copyright © Maskom 2011, Maskom Plastik Sanayi ve Tic.Ltd.煸i.